Är ni förbereda för det oförberedda?

Att rädda ett liv är inte en kostnadsfråga. Därför garanterar vi
marknadens lägsta priser!

Behovs- och arbetsmiljöanpassad utifrån era förutsättningar. Företagsintyget krisberedskap visar att företaget jobbar systematiskt med arbetsmiljön samt företagets krisplaner och rutiner. Kursen utgörs av teori såväl som praktiska utrymningsövningar. Ni blir helt enkelt en tryggare arbetsplats!

Lämna intresseanmälan


Nivå
Krisberedskap är en obligatorisk grundutbildning.
Upprepas på årlig basis.


Målgrupp
Kristeam och chefer. Krisberedskap kräver minst 20%
av anställdas deltagande.

Utbildningstid
Krisberedskap tar cirka 4 timmar. Givetvis kan den delas
upp vid behov.

Pris
Lämna en intresseanmälan för offert.

Kursinnehåll

Vänligen se kursplanen 


Att rädda ett liv är inte en kostnadsfråga. 
Därför garanterar vi marknadens lägsta priser!


Våra utbildningar

Brandsäker arbetsplats

Bli en brandsäker arbetsplats.
Läs mer

Hjärtsäker arbetsplats

Bli en hjärtsäker arbetsplats.
Läs mer

Krisberedskap

Krisbered er arbetsplats
Läs mer