Brandsäker arbetsplats

Rätt utrustning underlättar vid brandfara – men förlorar sitt värde om personalen inte vet hur de bör tillämpas eller ska agera. Brandsäker arbetsplats tillämpar brandskyddsteori, släckningsövningar med anläggningsanpassad utrymningsövning för att säkerställa systematiskt brandskyddsarbete. Certifikatet är behovs- och arbetsmiljöanpassad och säkerställer brandskyddsrutiner enligt MSB:s krav för ett systematiskt brandskyddsarbete.

Lämna intresseanmälan


Nivå
Denna utbildning är en årlig grundutbildning och en obligatorisk del av Systematisk Brandskyddsarbetet, SBA.

Målgrupp
Minst 80% av fast anställd personalen bör ha deltagit för att företagsintyget "brandsäker arbetsplats" skall erhållas.

Utbildningstid
Utbildningen pågår i cirka 3 timmar. Givetvis går det att
dela upp i kortare frekvenser vid behov.

Pris
Lämna en intresseanmälan för offert.

Kursinnehåll
Vänligen se kursplanen. 


Företagsintyget Brandsäker arbetsplats tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM (enligt AFS 2001:1) samt systematiskt Brandskyddsarbete/SBA (enligt 2003:778). Intyget är framtagen av erfarna brandinstruktörer med gedigen erfarenhet med att utbilda företag och anställda inom brandskydd.


En investering i liv - både i arbete och privat!
Se alla våra kurser nedan.

Brandsäker arbetsplats

Bli en brandsäker arbetsplats.
Läs mer

Hjärtsäker arbetsplats

Bli en hjärtsäker arbetsplats.
Läs mer

Krisberedskap

Krisbered er arbetsplats
Läs mer