Lämna intresseanmälan

Om utbildningen

Bra utrustning underlättar vid brand - men förlorar sitt värde om personalen inte vet hur de ska agera. Att medarbetarna på en arbetsplats deltar i en brandskyddsutbildning är livsviktigt för att säkerställa att utrustningen och det inbyggda brandskyddet nyttjas på bästa sätt. Med konsultation och utbildning från ett riktigt proffs får ni kunskaper och färdigheter att förebygga, agera och hantera bränder på arbetsplatsen.

Vi kommer ut till er och ger en grundlig analys av säkerheten - kursen anpassas efter era förutsättningar och verklighet.  

Målgrupp

Alla typer av arbetsplatser och företag. Utbildningen anpassas efter er verksamhet – vi rekommenderar max 20 deltagare per tillfälle.


Förkunskaper

Grundkurs utan krav på förkunskaper – fungerar även som upprepningskurs.


Ingår

ca 3 timmar lärarledd utbildning, kursmaterial, personliga diplom samt företagsintyget Brandsäker Arbetsplats där det framgår att företaget genomfört Brandskyddskurs för sina anställda samt vad som ingått i kursen (enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer).


Företagsintyget Brandsäker arbetsplats tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM (enligt AFS 2001:1) samt systematiskt Brandskyddsarbete/SBA (enligt 2003:778). Intyget är framtagen av erfarna brandinstruktörer med gedigen erfarenhet med att utbilda företag och anställda inom brandskydd.


Aktuella kurser

Brandskydd

Brandsäkra arbetsplatsen.
Läs mer

HLR med Hjärtstartare

Hjärtsäkra arbetsplatsen
Läs mer

Krisberedskap

Krisbered arbetsplatsen
Läs mer