Som nästa steg i vår vision att förebygga arbetsrelaterade olyckor erbjuder vi sanering och kontroll av Coronavirus samt kostnadsfri rådgivning för er verksamhet.  


Eftersom varje företag är unikt med olika behov ställer det krav på anpassade behandlings- och hanteringsmetoder. Vi erbjuder kostnadsfri konsultation och behovsanalys avseende städ och sanering av era lokaler och kontor. Vi hjälper även företag att upprätta handlingsplaner som tar hänsyn till verksamhetens förutsättningar och personalens välmående. 

Förebyggande

Öka frekvensen av städning, och säkerställ att den utgörs korrekt. 

Riskreducering

Upprätta en strategi och handlingsplan för verksamhetens drift.  

Sanering

Vid befarad smitta bör lokalen saneras innan den åter tas i bruk.

Jag önskar offert och mer information