Är din arbetsplats säker?

Vår vision är att ge företag rätt beredskap och kompetens att hantera kritiska och livshotande situationer.

Våra företagsintyg

Brandsäker arbetsplats

Brandsäker arbetsplats är ett företagsintyg framtaget av erfarna brandinstruktörer med lång erfarenhet av systematiskt beredskapsarbete på svenska arbetsplatser.
Till Företagsintyg

Hjärtsäker arbetsplats

Att en arbetsplats är en hjärtsäker-zon innebär att både personal och lokal är anpassat enligt svenska rådet för HLR. Det är en investering i liv - både i arbetet och privat!
Till Företagsintyg

Krisberedskap

På varje arbetsställe skall finnas Krisstöd och krishantering enligt AFS 1999:7. Menas att företag har ett systematiskt arbete före en säkrare arbetsplats.
Till Företagsintyg

Att rädda ett liv är inte kostnadsfråga! Just därför garanterar vi marknadens lägsta priser.