Brandskydd

Vi rekommenderar max 20 deltagare per tillfälle

HLR med Hjärtstartare

 Vi rekommenderar max 12 deltagare per tillfälle

Krisberedskap

Förebygg konflikter - Hot och Våld - för en tryggare arbetsplats
Att rädda liv ska inte vara en kostnadsfråga - därför garanterar vi marknadens lägsta pris.